Publications

Tutorials

Books or Book Chapters

Preprints

Conference and Journal Publications

 • Xiaorui Liu, Wei Jin, Yao Ma, Yaxin Li, Hua Liu, Yiqi Wang, Ming Yan, Jiliang Tang.
  Elastic Graph Neural Networks.
  International Conference on Machine Learning (ICML), 2021.

 • Wenqi Fan, Tyler Derr, Xiangyu Zhao, Yao Ma, Hui Liu, Jianping Wang, Jiliang Tang, Qing Li.
  CopyAttack: Attacking Black-box Recommendations via Copying Cross-domain User Profiles.
  In Proceedings of the IEEE 37th International Conference on Data Engineering (ICDE), 2021.

 • Yao Ma, Juanhui Li, Yiqi Wang, Charu Aggarwal, Changdong Wang, Jiliang Tang
  Graph Pooling with Representativeness
  To appear in Proceedings of 20th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), 2020

 • Wentao Wang, Tyler Derr, Yao Ma, Suhang Wang, Hui Liu, Zitao Liu, Jiliang Tang
  Learning from Incomplete Labeled Data via Adversarial Data Generation
  To appear in Proceedings of 20th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), 2020

 • Yao Ma, Ziyi Ding, Zhaochun Ren, Jiliang Tang, Dawei Yin
  Streamining Graph Neural Networks
  In Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), 2020

 • Wenqi Fan, Yao Ma, Dawei Yin, Jianping Wang, Jiliang Tang, Qing Li
  Deep Social Collaborative Filtering
  In Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys), 2019

 • Wenqi Fan, Tyler Derr, Yao Ma, Jianping Wang, Jiliang Tang, Qing Li
  Deep Adversarial Social Recommendation
  In Proceedings of the International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2019